Bliv oprettet på varmelagre.dk

Herunder finder du oplysninger om, hvordan et varmelager kommer med på varmelagre.dk.

HVEM KAN VÆRE MED?

Hjemmesiden varmelagre.dk er tiltænkt store varmelagre, der er etableret i tilknytning til et fjernvarmesystem, men som udgangspunkt kan alle store varmelagre blive tilkoblet, hvis de kan levere de data, som bliver benyttet til visning af opladning, afladning, temperaturer m.v. jf. beskrivelsen nedenfor.

HVAD KOSTER DET AT BLIVE TILSLUTTET?

Prisen for at blive tilsluttet er et engangsbeløb på DKK 4.000 ekskl. moms, som faktureres af easynet ApS efter tilslutning af varmelageret.

HVORDAN BLIVER JERES ANLÆG OPRETTET?

Proceduren for oprettelse er som følger:

 1. Klik på knappen ”Opret varmelager” nedenfor. Ønsket om oprettelse skrives i en mail til easynet. Derefter modtager man en vejledning i oprettelsen (hvor nedenstående procedure også fremgår) og et login.
   
 2. Udfyld oprettelsesformularen med generelle grunddata om varmelageret, der modtages efterfølgende.
   
 3. Tilpas datafeed i henhold til nedenstående specifikation og send til det til den FTP-server, der angives i vejledningen som man modtager automatisk ved oprettelsen.
   
 4. Når der modtages aktive data fra lageret, vil det blive synligt på varmelagre.dk. 

KRAV TIL DATAFEED

Datafeed skal indeholde som angivet herunder. Dog bemærkes det, at ”Toptemperatur” og ”Bundtemperatur” udelades for borehulslagre, mens ”Middeltemperatur” kun inkluderes for borehulslagre.

 

PARAMETER
  

ENHED

ANTAL DECIMALER

Aktuel opladningseffekt 

kW

0

Aktuel afladningseffekt 

kW

0

Energiindhold i lager

MWh

1

Middeltemperatur i lager

°C

1

Tilgangstemperatur til lager

°C

1

Afgangstemperatur til lager

°C

1

Bundtemperatur i lager 

°C

1

Bundtemperatur i lager

°C

1  

 

Der bruges ',' (komma) som decimalseparator. Værdierne skal være semikolonsepareret. Det er vigtigt at værdierne leveres i den rækkefølge, de er listet ovenfor.

Det mest almindelige er, at varmelageret lægger en tekstfil op på en FTP-server hos easynet hvert 5. minut med de aktuelle værdier. Filen skal blot indeholde en linje med ovenstående data. Hvis ikke alle værdier kan leveres, er det vigtigt at felterne for de manglende værdier efterlades tomme, så der altid er 7 semikoloner/separatorer i linjen. Indholdet i txt-filen kan fx være:

20070;0;772,0;;87,0;40,0;37,0;84,0

hvis

 • Den aktuelle opladningseffekt er 20070 kW
 • Den aktuelle opladningseffekt er 0 kW
 • Energiindholdet i lageret er 772,0 MWh
 • Der er tale om et damvarmelager og middeltemperaturen derfor ikke skal angives
 • Tilgangstemperaturen til lageret er 87,0 °C
 • Afgangstemperaturen til lageret er 40,0 °C
 • Temperaturen i bunden af lageret er 37,0 °C
 • Temperaturen i toppen af lageret er 84,0 °C

 

SIKKERHED OG FORBEHOLD

Det er til enhver tid op til fremsenderen af varmelager-data at sørge for den nødvendige sikkerhed for deres anlæg. IT-sikkerhed er højt prioriteret hos varmelagre.dk og bør også være det hos ejere af store varmelagre - uanset om de kobles til varmelagre.dk eller ej. For en god ordens skyld skal det nævnes, at hverken webadministrator/webhost, Dansk Fjernvarme, Energistyrelsen eller PlanEnergi på nogen måde kan drages til ansvar for eventuelle fejl, skader, datanedbrud eller lignende ifm. opkoblingen til varmelagre.dk. Hjemmesiden kan ændres ift. design, setup m.m. uden forudgående varsel. Der tages forbehold for fejl og mangler samt eventuelle ændringer i antal og typer af datapunkter, der skal fremsendes. Opkoblingsgebyret dækker ikke opkobling til og oppetid af hjemmesiden i al fremtid. 

 

Send os en mail og start processen til at blive oprettet på varmelagre.dk, klik på knappen nedenfor og send os dit værknavn og dine kontaktinformationer.

 

 

OPRET VARMELAGER